Disclaimer en SItemap

Hovenier Tuinactief Disclaimer

Inhoud

De informatie die door hoveniersbedrijf Tuinactief wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hovenier Tuinactief uit Zwolle kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Tuinactief en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Hovenier Tuinactief uit Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hovenier Tuinactief uit Zwolle zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Hovenier Tuinactief uit Zwolle.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Hovenier Tuinactief uit Zwolle omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.